VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hilma af Klint och andra visionärer

Del 1 av 11

Denna video är giltig från 2017-08-07 kl. 15:00 och tills vidare

Wouter Hanegraaff, professor i den hermetiska filosofins historia vid Amsterdams universitet samtalar med Thomas Gür om den västerländska idéhistoriens esoteriska innehåll.

Många av de tankar och idéer som naturvetenskapen, modernismen och den abstrakta konsten bygger på kommer från vad som populärt kallas ockultism. Ockultismen härstammar i sin tur från texter som studerats sedan senantiken.