VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Axess lunchseminarium

Moderater i motvind

Denna video är giltig från 2017-08-15 kl. 21:50 och tills vidare

För några år sedan såg det ut som om Moderaterna skulle ta över ledartröjan från de krisande Socialdemokraterna och bli den dominerande kraften i svensk politik. I dag hopar sig frågetecknen och partiet går kräftgång i opinionen. Vari bottnar problemen? Statsvetarna Katarina Barrling och Tommy Möller analyserar läget för Moderaterna. Partiets ekonomisk-politiske talesman Ulf Kristersson kommenterar. Samtalet leds av PJ Anders Linder.

Seminariet spelades in den 31 mars 2017.