VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Religion

Del 4 av 15 Den tidiga kristendomen

Denna video är giltig från 2014-09-05 kl. 00:00 och tills vidare

Professor Elaine Pagels är verksam vid Princetonuniversitet i USA. Hon har skrivit åtskilliga böcker om gnosticism och nyupptäckta evangelier som fått stort genomslag i hela världen. Här berättar hon för Eva Ekselius om sina verk och inte minst om sin biografi över Satan.

Den elfte säsongen av Global Axess handlar om religion i världen, historiskt och nutida. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. Religion i perspektiv av nutida politik.