VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Religion

Del 14 av 15 Den vediska hinduismen

Denna video är giltig från 2014-09-05 kl. 00:00 och tills vidare

Professor emeritus Julius Lipners huvudämnen är hinduism och jämförande religionsstudier vid University of Cambridge. Den tidiga hinduismen sysslade mycket med ett dialektiskt förhållande mellan ordning och oordning. Lipner berättar för Niklas Ekdal om religion i det antika Indien.

Global Axess 2014 innefattar 15 avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och nutida. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik.

Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.