VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Female Rulers med Louise Berglund

Denna video är giltig från 2017-09-21 kl. 16:40 och tills vidare

Boken ”Female Rulers. Portraits of Power” porträtterar kvinnliga regenter genom historien och spänner över senmedeltid till nutid: från drottning Margareta till drottning Margrethe i Danmark. Louise Berglund, historiker vid Uppsala universitet, berättar om den nätverkande drottning Margareta, i samtal med Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Inspelat 30 augusti 2017.