VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Religion

Del 5 av 15 Den allomfattande kyrkan

Denna video är giltig från 2014-09-05 kl. 00:00 och tills vidare

Professor Janne Haaland Matlary är verksam vid Oslo universitet men också medlem av påvens vetenskapsråd. Hon talar här med Eva Ekselius om den katolska kyrkans internationella roll och hur hon själv kom att bli en av de sakkunniga för världens största kyrka.

Global Axess 2014 innefattar 15 avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och nutida. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik.

Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.