VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Dagstidningsjournalistikens genrer

Denna video är giltig från 2017-10-08 kl. 21:30 och tills vidare

Loading player, please wait...
Ledare, nyhetsartiklar, reportage, krönikor, recensioner – den klassiska morgontidningen har rymt åtskilliga genrer. Vad har präglat den ena eller den andra? Hur har företrädare för olika genrer sett på varandra? Under vilka respektive villkor har de verkat? Hur har genrerna och balansen mellan dem förändrats över tid? Vad har digitaliseringen inneburit för sätten att skriva?

P J Anders Linder, tidigare politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet, och Richard Swartz, tidigare östeuropakorrespondent i Svenska Dagbladet, samtalar med Peter Luthersson, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet.