VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess 2017: Nationer, stater och imperier

Del 6 av 13: Patriotism och religion i italienska stadsstater

Denna video är giltig från 2017-10-15 kl. 20:00 och tills vidare

Del 6 av 13. Maurizio Viroli är professor i politisk teori vid Princeton University och Università di Bologna. Han berättar om de italienska stadsrepublikerna under medeltiden och hur uppfattningen om dem ändrades från avskyvärda tyrannier till demokratiska idealsamhällen genom åren. Thomas Gür intervjuar.

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2017.