VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Religion

Del 6 av 15 Religion och politik i Mellanöstern

Denna video är giltig från 2014-09-05 kl. 00:00 och tills vidare

Före detta finska ministern och chefen för internationella Röda Korset, Pär Stenbäck, har många års erfarenhet av arbete i Mellanöstern. Här beskriver han för Eva Ekselius hur religion och politik skär in i varandra i det oroliga området. Finns det någon lösning på det stora antalet konflikter som ständigt hotar att rasera samhällena?

Global Axess 2014 innefattar 15 avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och nutida. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik.

Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.