VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Museerna – klarar staten av sitt uppdrag?

Denna video är giltig från 2017-11-06 kl. 09:40 och tills vidare

I boken ”Museerna – klarar staten av sitt uppdrag?” skriver sinologen Cecilia Lindqvist att förslaget om att slå ihop Östasiatiska, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm vore en katastrof och måste stoppas. Risken är överhängande att dessa kulturinstitutioner förlorar både identitet och historia. Men kommer kulturmordet att kunna stoppas? Om detta samtalar Cecilia Lindqvist med Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Inspelat i oktober 2017.