VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess 2017: Nationer, stater och imperier

Del 9 av 13: Fanns det nationalism under antiken?

Denna video är giltig från 2017-11-05 kl. 20:00 och tills vidare

Del 9 av 13. Robin Lane Fox är professor i klassisk historia vid Oxford University. Han diskuterar om den nationella identiteten är ett modernt påfund eller om det i den antika världen fanns nationalkänsla, nationell identitet och nationalism, tillsammans med Thomas Gür.

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2017.