VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Religion

Del 10 av 15 Dante och Europas religion

Denna video är giltig från 2014-09-01 kl. 00:00 och tills vidare

Loading player, please wait...
Författaren A N Wilson har skrivit ett fyrtiotal böcker om stora författare och europeisk historia. Här berättar han om Dantes värld och hur medeltiden var starkt präglad av kristendomen. För Mattias Hessérus beskriver han på vilket sätt Dante fortfarande kan kännas aktuell i det sekulariserade Europa.

Global Axess 2014 innefattar 15 avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och nutida. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik.

Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.