VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess: Religion

Del 2 av 15 Judendomen mellan Sion och Diaspora

Denna video är giltig från 2014-09-08 kl. 00:00 och tills vidare

Författaren och journalisten Göran Rosenberg har skrivit böcker om bland annat Israel och judar i diasporan. Här berättar han för Eva Ekselius om hur judendomen existerar i lika grad var den än befinner sig.

Global Axess 2014 innefattar 15 avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och nutida. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik.

Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.