VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Werner Bergengruen

Denna video är giltig från 2017-11-21 kl. 21:00 och tills vidare

Werner Bergengruen (1892–1964) hade svensk påbrå på fädernet men tillhörde i egna ögon den tyska befolkning som hade levt i det baltiska området under århundraden men som under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet i stor utsträckning utvandrade under trycket av dels estnisk, lettisk och litauisk nationalism, dels och framför allt förryskningspolitik.

Det Riga i vilket han föddes tillhörde det ryska imperiet. Historien skulle göra sig påmind också senare i hans liv. Han står som den kanske främsta litterära exponenten för det som i Tredje riket kom att gälla som ”inre exil”. Anders Björnsson, historiker och publicist och tillika översättare av Bergengruens novellsamling Döden i Reval, samtalar med Peter Luthersson.

Intervjun spelades in hösten 2017.