VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess 2017: Nationer, stater och imperier

Del 12 av 13: Nationer och stater vs Europa

Denna video är giltig från 2017-11-26 kl. 20:00 och tills vidare

Del 12 av 13. Är Angela Merkel verkligen den fria världens ledare? Och hur påverkas Tyskland av migrationskrisen? Paulina Neuding möter Josef Joffe, chefredaktör för Die Zeit och senior fellow vid Hoover Institution, i ett samtal om Tyskland och landets relation till USA.

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2017.