VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Om Emilia Fogelklou

Denna video är giltig från 2017-12-05 kl. 21:00 och tills vidare

Emilia Fogelklou (1878–1972) är en särpräglad, djupt imponerande och orättvist förbisedd svensk författare. Hennes vetgiriga, nyfikenhetsdrivna författarskap spänner över skilda genrer. Hon är en pionjär inom religionspsykologisk forskning och en rese som existensfilosofisk betraktare. Hon har skrivit mäktiga levnadsteckningar över Birgitta, Franciscus och William Penn samt inte minst kväkaren James Nayler.

Hennes sjävbiografiska romantrilogi Arnold (1944), Barhuvad (1950) och Resfärdig (1954) tillhör den svenskspråkiga memoarlitteraturens yppersta verk.
Ulrika Knutson, journalist och författare, samtalar med Peter Luthersson.