VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

The Genius of Judaism

Denna video är giltig från 2017-12-11 kl. 10:40 och tills vidare

Dan Korn intervjuar den fransk-judiske filosofen Bernard-Henri Lévy om hans bok The Genius of Judaism. Intervjun spelades in i oktober 2017.