VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - 2017

Hela Stockholms Isaak Hirsch

Denna video är giltig från 2018-01-01 kl. 21:00 och tills vidare

Anders Johnson har skrivit och medverkat i över 100 böcker, nu senast ”Hela Stockholms Isaak Hirsch” där vi får historien om Stockholms omvandling – från fattigdom och osanitära förhållanden till något som började likna en modern storstad. Byggherren, entreprenören och donatorn Isaak Hirsch var en viktig del i denna uppbyggnad och var både välkänd och ofta förekommande i tidningarnas skämtpress. Anders Johnson samtalar med Katarina O’Nils Franke om mannen bakom Oscarsteatern och Strandvägen.

Intervjun spelades in på bokmässan i Göteborg 2017.