VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Kapitalismens betydelse med Anders Johnson

Denna video är giltig från 2018-01-05 kl. 13:50 och tills vidare

I antologin ”Kapitalismens betydelse för Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850–2016” behandlas Sveriges utveckling i och med näringsfrihetens införande. Vilken betydelse har kapitalismen för den svenska välståndsutvecklingen idag och hur såg det ut tidigare i historien? Om detta talar en av bokens skribenter skriftställaren Anders Johnson med programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Intervjun spelades in i november 2017.