VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Stad och land med Kjell A. Nordström

Denna video är giltig från 2018-01-15 kl. 09:40 och tills vidare

Antologin "Stad och land" behandlar förhållandet mellan det urbana och landsbygden. Men vad är egentligen en urban galax? Vad händer med landsbygden när fler och fler flyttar till stan? Och vad betyder begreppet ”skräpytor”? Kjell A. Nordström, ekonomie doktor, talar om de ekonomiska fördelarna med vårt mänskliga flockbeteende med programledarna Mats Wiklund och Katarina O'Nils Franke.

Inspelat i december 2017.