VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den nya borgerligheten - del 2

Borgerlighetens möjligheter

Denna video är giltig från 2018-01-17 kl. 08:00 och tills vidare

Del 2 av 4 med statssekreteraren Jasenko Selimovic (FP), riksdagsmannen Johnny Munkhammar (M), partisekreteraren Michael Arthursson (C) och kommunalrådet i Solna; Malin Appelgren (KD). Johnny Munkhammar gick bort i augusti 2012.

Vad är egentligen den nya borgerligheten? Är den bara en motkraft för att bekämpa socialdemokratin? Eller är den en ny spirande ideologi som växer fram som uttryck för ett ”intresse” i marxistisk mening - det vill säga en ideologi som förenarmittenpartierna, medelklassen och de stadsbor som strävar efter en gemensam, långsiktig politik där individen har stort inflytande?

Moderator: Lotta Gröning.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.