VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den nya borgerligheten - del 3

Borgerlighetens utmaningar

Denna video är giltig från 2018-01-17 kl. 08:00 och tills vidare

Del 3 av 4 med Fredrik Haage, politisk sakkunnig på Socialdepartementet, Janerik Larsson, seniorkonsult Prime PR, Alice Teodoresco, jurist och ledarskribenten på Barometern samt Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman. Moderator: Lotta Gröning.

Vad är egentligen den nya borgerligheten? Är den bara en motkraft för att bekämpa socialdemokratin? Eller är den en ny spirande ideologi som växer fram som uttryck för ett ”intresse” i marxistisk mening - det vill säga en ideologi som förenarmittenpartierna, medelklassen och de stadsbor som strävar efter en gemensam, långsiktig politik där individen har stort inflytande?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.