VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Farväl till feminismen?

Del 2

Denna video är giltig från 2018-01-18 kl. 08:00 och tills vidare

Del 2 av 3. Föredrag med Sofia Arkelsten - Finns det ett samhällsproblem?, Nyamko Sabuni - Kvotering, alltid fel? samt Thomas Gür - Kvinnor och barn först - Mannen som förbrukningsvara.

Kommer feminismen att överleva politikens björnkram, och vilka är i så fall de nya feministerna? Vart är feminismen på väg?

Inspelning från Engelsbergs herrgård av Svenska Filmbolaget 2011.