VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Farväl till feminismen?

Del 1

Denna video är giltig från 2018-01-18 kl. 08:00 och tills vidare

Föredrag med: Steven Sampson - Livet före feminismen, Anita Du Rietz - Svenska kvinnors företagande under 400 år, Susanna Popova - Från elitfeminister till kvinnliga företagare. Från seminariet "Farväl till feminismen?" med Lotta Gröning.

Kommer feminismen att överleva politikens björnkram, och vilka är i så fall de nya feministerna? Vart är feminismen på väg?

Inspelning från Engelsbergs herrgård av Svenska Filmbolaget 2011.