VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Litterära klassiker

Denna video är giltig från 2018-04-23 kl. 21:00 och tills vidare

Vilka litterära verk tillhör kategorin klassiker? Vilka kvaliteter är det som gör en klassiker värdefull om den nu är värdefull? Vad kan man lära sig av att umgås med klassiker? Har mer eller mindre uråldriga klassiker relevans för förståelsen av vår samtid och vår framtid? Finns det en risk med att klassikerna har försvunnit från pensum i skola och på universitet?

Författaren Sigrid Combüchen och Dagens Nyheters politiske redaktör Per Svensson talar med Peter Luthersson.

Inspelat på Littfest i Umeå i mars 2018.