VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Engelsbergssamtalen

Massornas revolt och elitens

Denna video är giltig från 2018-04-24 kl. 21:00 och tills vidare

Loading player, please wait...
Uttrycken ”massornas revolt” respektive ”elitens revolt” är myntade av den spanske filosofen José Ortega y Gasset på 1920-talet respektive den amerikanske historikern Christopher Lasch på 1990-talet. Medan massornas revolt svarade mot en misstro mot gamla samhällseliter och ett krav på demokratisering i efterdyningarna av första världskriget, svarar elitens revolt mot attityden hos en internationell klass bunden till rörliga idéer och rörligt kapital snarare än till en plats eller en nation att ta ansvar för.

Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, och Nathan Shachar, Dagens Nyheters korrespondent i Mellanöstern, samtalar med Peter Luthersson.