VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Att lära av historien

Del 3 av 10: Vad vi inte kan lära av historien

Denna video är giltig från 2018-05-13 kl. 20:00 och tills vidare

Del 3 av 10. Sir Christopher Clark är professor i historia vid Cambridge University och författare till flertalet böcker. I samtal med journalisten Peter Robinson förklarar Christopher Clark vad vi inte kan lära oss av historien.
Vad borde dagens politiker och opinionsbildare lära sig av historiska skeenden och händelser? Vad kan man dra för slutsatser om framtidens utveckling, och vilka slutsatser bör inte dras? Journalisten Peter Robinson intervjuar tio deltagare från seminariet Applied History på Stanford University i mars 2018.

Peter Robinson är forskare vid Hoover Institution och programledare för intervjuserien Uncommon Knowledge. Han var talskrivare åt Ronald Reagan och George H.W Bush.