VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Axess lunchseminarium

Inflation i rättigheter

Denna video är giltig från 2018-05-14 kl. 15:00 och tills vidare

Begreppet rättigheter har fått en framträdande plats i debatt och politik. Politiska åsikter och intressen formuleras allt oftare i termer av absoluta och globala rättigheter. Det skapar friktion med en demokrati som bygger på kompromisser och fungerar inom ramen för nationalstater. Har rättighetstänkandet gått för långt? Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, inleder ett samtal som modereras av PJ Anders Linder.

Seminariet spelades in i april 2018.