VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historisk Axess

Del 4 av 5: Imperietanken - säsong 2

Denna video är giltig från 2018-06-05 kl. 20:00 och tills vidare

Del 4 av 5. Drömmen om ett imperium som omsluter den bebodda världen har uråldriga anor. Hur har drömmen motiverats? Är den bara av ondo? Och hur har det gått när försök har gjorts att realisera den? Bo Eriksson, författare och docent i historia vid Stockholms universitet, samtalar med Åsa Karlsson, fil dr i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon, och Peter Luthersson.

Samtalet spelades in våren 2018.