VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Ur dagboken med Peter Luthersson

Denna video är giltig från 2018-06-21 kl. 17:45 och tills vidare

"Ur dagboken 1978–2012" är en både personlig och professionell skildring av Peter Luthersson. I programmet talar han om sina erfarenheter från dagspressen, litteraturen och bokbranschen med programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Intervjun spelades in i maj 2018.