VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Att lära av historien

Del 10 av 10: Kina: myt och verklighet

Denna video är giltig från 2018-07-01 kl. 20:00 och tills vidare

Den norske historikern Arne Westad är professor vid Harvard. Tillsammans med journalisten Peter Robinson diskuterar han Kinas inrikes- och utrikespolitik.
Vad borde dagens politiker och opinionsbildare lära sig av historiska skeenden och händelser? Vad kan man dra för slutsatser om framtidens utveckling, och vilka slutsatser bör inte dras? Journalisten Peter Robinson intervjuar tio deltagare från seminariet Applied History på Stanford University i mars 2018.

Peter Robinson är forskare vid Hoover Institution och programledare för intervjuserien Uncommon Knowledge. Han var talskrivare åt Ronald Reagan och George H.W Bush.