VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den kinesiska idén - föredrag

Del 1 av 4: Bengt Pettersson

Denna video är giltig från 2018-07-02 kl. 00:20 och tills vidare

Bengt Pettersson, sinolog talar om Himlen, makten och historien under ett seminarium från den 14 maj 2018.

Seminariet tar avstamp i det kejserliga Kina, där dynamiken mellan kejsare och himmel var avgörande för regentens legitimitet. Mandatet att härska över folket kom direkt ”från ovan” – olika väderfenomen och naturkatastrofer kunde antingen stärka eller stjälpa kejsarens troninnehav. Konfucius läror fick stor spridning och betydelse.