VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den kinesiska idén - föredrag

Del 2 av 4: Rebecka Eriksson

Denna video är giltig från 2018-07-03 kl. 00:10 och tills vidare

Talare: Rebecka Eriksson, fil. dr. i modern kinesisk litteratur. Ämne: Ut med Konfucius - in tågar Mao. Hur såg kommunisterna under Mao på den kinesiska idén – och vilka läror ersatte Konfucius tankar om hierarkier och respekt för kunskap?

Seminariet tar avstamp i det kejserliga Kina, där dynamiken mellan kejsare och himmel var avgörande för regentens legitimitet. Mandatet att härska över folket kom direkt ”från ovan” – olika väderfenomen och naturkatastrofer kunde antingen stärka eller stjälpa kejsarens troninnehav. Konfucius läror fick stor spridning och betydelse.

Seminarium från 14 maj 2018.