VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

*** Detta program visas inte just nu på Axess play ***

Det stora klimatgrälet - del 9 med Maggie Thauersköld 2011-07-11 00:00:00

Se utsändning från det omtalade seminariet Climategate och hotet mot isbjörnarna. Under ledning av Lotta Gröning inleder ett antal framstående akademiker efterföljande hetlevrade diskussioner om klimatförändringars värde och sanningar. Del 9: klimatbloggaren Maggie Thauersköld-Crusell om människovänlig miljösyn.

Seminariet Climategate och hotet mot isbjörnarna hölls vid Engelsbergs bruk 6 maj 2010. 

Maggie Thauersköld Crusell

Kommunikationskonsult

Klimatbloggare

Om:  Bort med koldioxidfokuseringen och fram för en holistisk och människovänlig miljösyn