VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

*** Detta program visas inte just nu på Axess play ***

Det stora klimatgrälet - del 10 med Olle Häggström 2011-07-11 00:00:00

Se utsändning från det omtalade seminariet Climategate och hotet mot isbjörnarna. Under ledning av Lotta Gröning inleder ett antal framstående akademiker efterföljande hetlevrade diskussioner om klimatförändringars värde och sanningar. Del 1: professor Olle Häggström om skillnader mellan skeptiker och "skeptiker".

Seminariet Climategate och hotet mot isbjörnarna hölls vid Engelsbergs bruk 6 maj 2010.

Olle Häggström

Professor  i matematisk statistik

Chalmers och Kungliga Vetenskapsakademin

Om:   Vi bör skilja mellan skeptiker och ”skeptiker”