VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess

Med vilka medel kan vi försvara våra samhällen från terrorism? Krävs det nya metoder då hotet kommer inifrån eller fienden ser annorlunda ut än tidigare?

Idag fungerar varken det civila samhällets rättssystem eller ett militärt system tillfredsställande för att komma till rätta med terrorismen, säger Philip Bobbitt, professor i konstitutionell rätt och tidigare millitärstrateg i Vita Huset. Professor Bobbitt har i sina olika roller upplevt både att fatta snabba svåra beslut i statens tjänst och att författa mer djupgående akademiska analyser.

Tillsammans med Martin Ådahl talar han ingående om tankarna bakom den globala kampen mot terrorismen.

Programmet är producerat av Svenska Filmbolaget 2007.