VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Chailly dirigerar Beethoven - Beethovens violinkonsert och Sjostakovitjs symfoni nr 12

...
Violonisten Nikolaj Znajder och Leipzig Gewandhausorkester spelar Beethovens violinkonstert op. 61 och Dmitrij Sjostakovitj symfoni nummer 12 under ledning av Riccardo Chailly.

Churchills soppa

Om Winston Churchill och de personer som omgav honom har det som bekant skrivits åtskilligt. Nu får vi också ta del av berättelsen om kokerskan Georgina Landemare, som var en central person i premiärministerns liv.

Professor Sandels nya dilemman - Del 5 av 5: Integritet

...
Del 5 av 5. Begreppen integritet och privatliv hör till de mest debatterade. Men när kränks privatlivet? Och vad betyder egentligen privatliv?

Estlands parallella historier

...
Estland har valt ett mer ekumeniskt sätt att hantera sitt förflutna än många andra före detta Sovjetrepubliker.

Hannibal bortom myten - Nya bevis om fältherrens framfart

...
Generalen Hannibal gjorde vad romarna trodde var omöjligt: han korsade alperna med en väldig armé. Men hur gick det till? I brist på bevis har frågan väntat på sitt svar – fram till nu. Experter med ny teknik visar hur Hannibal lyckades med det omöjliga.

Vindens sus i bananplantagen

...
Det är en fröjd att läsa Lina Wolffs nyöversättning av García Márquez Hundra år av ensamhet.

På resa med nomader - Del 1 av 3: Nepal

...
Del 1 av 3. Kate Humble tar sig till sydvästra Nepals bergstrakter för att söka upp de få kvarvarande nomaderna från rautefolket. De betraktas med fientlighet och misstänksamhet av det övriga nepalesiska samhället och får allt svårare att hålla fast vid sina traditioner. Att lära känna dem blir en stor utmaning för Kate.

Vägen till världsstaten

...
Såhär skrev Ernst Jünger till sin bror Friedrich Georg 1920: ”Jag tror att samtalen är vår mest betydande insats; tyvärr lämnar de inte några monument efter sig, som litteraturen eller måleriet.”

Mannen som byggde Storbritannien - Del 2 av 2

...
Del 2 av 2. Den brittiske ingenjören Isambard Kingdom Brunel var ett geni men samtidigt komplicerad och hänsynslös. Inget fick hindra hans storslagna projekt: broar, fartyg och järnvägar som förändrade Storbritannien och världen.

Läsning under karantänen

Albert Camus Pesten har åter blivit aktuell. I grunden är det en ganska tröstlös Berättelse.

Fysiker är också människor

...
Att populärvetenskapliga författare ger sig i kast med filosofiska frågor är inget ovanligt. En vanlig uppfattning – tydlig hos sådana anglo-amerikanska giganter som Stephen Hawking och Brian Greene – är att vetenskapen, och i synnerhet fysiken, är i färd med att avtäcka verklighetens sanna natur bakom sinnevärldens bedrägliga skenbilder.

Chambord - Hemligheternas slott

...
Det franska 1500-talsslottet Chambord imponerar: en fasad på 156 meter, över 400 rum och 77 trappor. Dessutom ligger det i en park på 5000 hektar. Men hur gick det till när slottet byggdes? Och vilken roll spelade Leonardo da Vinci för dess tillkomst? Alla ritningar och arkiv förstördes i en brand. Men genom ny teknik kan mysteriet Chambord slutligen lösas.

Söndagsskola för vuxna

Den medeltida samlingen Gesta Romanorum har kommit på svenska. Där får mustiga, folkliga berättelser en kristen tolkning.

Belägringen av Mecka - Terror mot stora moskén år 1979

...
20 november 1979 stormade hundratals beväpnade män stora moskén i Mecka. Därmed inleddes en belägring under 15 dagar av islams heligaste plats till priset av hundratals, kanske tusentals döda. Belägringen av Mecka är till stora delar ett mysterium och påverkar fortfarande omvärlden.

Balladernas drottning

Ingen har gjort mer än analfabeten Ingierd Gunnarsdotter för att rädda de medeltida balladerna åt eftervärlden.

Cromwells huvud - En bisarr och betydelsefull relik

...
Berättelsen om Oliver Cromwells huvud hör till de mest bisarra och samtidigt minst kända i brittisk historia. Denna relik från Storbritanniens enda icke-kungliga regent har färdats längs en minst sagt egendomlig väg.

Professor Sandels nya dilemman - Del 4 av 5: Ojämlikhet

...
Del 4 av 5. Är det rimligt att fotbollsspelaren Christian Ronaldo tjänar tvåtusen gånger mer än en grundskolelärare. Professor Michael Sandel diskuterar de ökade inkomstklyftorna mellan rika och fattiga. Finns det exempel när de kan vara berättigade?

Tyg och otyg

...
I en klädsamt utformad bok berättas historien om hur det kan gå när man har alltför hög tilltro till statens förmåga att styra samhällsordningen.

Ett storverk är fullbordat

...
Den avslutade delen av Hilary Mantels Cromwelltrilogi har nu utkommit. Böckerna är oförglömliga.

En resa genom Sahara - Del 3 av 3: Niger

...
Del 3 av 3. I århundraden var ökenstaden Agadez knutpunkten mellan Västafrika och Medelhavet, början på resan genom Sahara. Men nu har Niger, under press från Bryssel, satt stop för transport av immigranter. Trots löften och ekonomiskt stöd från EU har få nya jobb tillkommit.

Utanför och innanför

...
Reaktionerna inför pandemin aktualiserar debatten om experter kontra allmänhet. Men situationen är alldeles för komplex för en sådan tudelning.

Kunglig samling bakom kulisserna - Del 4 av 4: Samlingen in i nutid

...
Del 4 av 4. Ända sedan drottning Viktorias tid har ansvaret för den brittiska kungliga konstsamlingen legat på kvinnor. I takt med kungahusets minskade makt har också den konst som samlats förändrat: från stora och pampiga dukar till mindre och utsökt sköra objekt. Den nuvarande regenten, Elisabet II, har främst koncentrerat sig på att bevara och visa samlingen.