Att göra Pethrus till biskop

Boken har fått namnet Biskop Lewi Pethrus. Biografi över ett ledarskap och författaren är Joel Halldorf, docent i kyrkohistoria. Den biografi han skrivit om Lewi Pethrus kretsar kring vilken ledare han var och hur hans ledarskap ska förstås historiskt, kontextuellt och teologiskt. Pethrus ledarskap tycks ha varit mångfacetterat. Halldorf pekar på att han var konsensusorienterad, men även att han hade temperament och använde tystnad som en metod mot misshagliga. Pethrus bitvis depressiva läggning vittnar om en sammansatt person.

Intressant blir det när Halldorf visar hur Pethrus synsätt kolliderar med det moderna och sekulariserade samhällets uppfattning om människan som en rationell individ. Den karismatiska kristendomstolkningen, med känslor, vittnesbörd, helande och tungomålstal som sitt centrum, blev – och blir – en stark kontrast till...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Annika Borg

Teologie doktor och skribent.

Läs vidare