Bildning ger tankefrihet

Hur mycket behöver man kunna, innan man kan tänka kritiskt? Okunnighet, fördomar och önsketänkande kan visserligen imitera det kritiska tänkandets former på ett ytligt sätt. Men det verkliga kritiska tänkandet, som också vidmakthåller medvetenheten om sina egna vanskliga villkor, är mycket ovanligt. Enligt läroplanen ska svenska elever lära sig kritiskt tänkande i skolan, som ett led i den personliga utvecklingen, och inte minst för att växa upp till fullödiga samhällsmedborgare. Det kritiska tänkandet anses vara en grundval i formandet av individer som ska fungera väl i ett demokratiskt samhälle.

Men kritiskt tänkande är ingen lätt sak. Det är en typ av motstånd, ett motstånd som man måste lära sig att hantera eller utöva genom att använda sina kunskaper konstruktivt – eller för den delen destruktivt...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Torbjörn Elensky

Författare.

Läs vidare