Demokrati på reträtt

Demokratins framtid såg lovande ut i början av 2000-talet. Vid 1970-talets mitt kunde bara runt 45 stater betraktas som demokratier och av de 158 länder som Freedom House studerade 1975 klassades enbart en fjärdedel som ”fria länder”. Trettio år senare var läget helt förändrat. År 2006 räknades 123 länder som ”valdemokratier” enligt Freedom Houses terminologi och de fria länderna hade gått upp från 40 till 90. Samuel Huntington talade redan 1991 om ”demokratiseringens tredje våg” och det fanns fog för en demokratisk optimism även om några röster, som Fareed Zakarias, tidigt varnade för de auktoritära tendenserna som präglade flera av de nya demokratierna.

Ett av de mest karakteristiska uttrycken för denna optimism var Francis Fukuyamas omtalade essä om historiens slut från sommaren...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Mauricio Rojas

Docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet.

Läs vidare