Den gudomliga företagsamheten

År 1959 skaldade Alf Henrikson: "Vanliga svenska folket är baptister i Örebro.
Det är duktigt att köpa och sälja samt starkt i sin kristna tro."

Henrikson pekade på det samband som historiskt sett har funnits mellan väckelserörelsen och företagsamheten. Detta samband är inte särskilt uppmärksammat i dagens forskning och journalistik. Det är nästan bara om någon företagsledare med frikyrklig bakgrund beter sig omoraliskt, som exempelvis i fallet med Skandias Lars-Eric Petersson, som ett sådant samband lyfts fram i offentligheten - och då enbart för att göra skandalen mer pikant.

Den som i dag vill nå framgång inom akademin eller kulturlivet kan troligen finna en för karriären mer produktiv folkrörelse att skriva om än frikyrkorna. Dessutom tillhör forskningens och mediernas värld nog de mer sekulariserade delarna ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Anders Johnson

Skriftställare och näringslivshistoriker.

Läs vidare