Det är komplicerat

Den ena: Antalet hjärtslag under ett däggdjurs livstid är ungefär detsamma för alla däggdjursarter, oberoende av storlek. Den korta livslängden hos en mus jämfört med en elefant uppvägs av att musens hjärtfrekvens är så mycket större än elefantens.

Den andra: Ett mått på tempot i en stad kan vara hastigheten hos dem som går på dess gator. Med detta mått är tempot i en storstad som New York två gånger så högt som i Santa Fe med sina cirka 10 000 invånare: folk på stan går dubbelt så fort i New York som i Santa Fe. (Varför just Santa Fe återkommer jag strax till.)

Svaret ges av fysikern Geoffrey West i hans bok Scale med den långa undertiteln The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies, and Compa...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare