Det sekulära prästerskapet

På senare tid har fl era böcker utkommit i USA som analyserar och kritiserar de intellektuella i samtiden. Kanske fi nns det ett samband med att vi fått en ny, förment intellektuell, president.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Erik W Larsson

Läkare och frilansskribent.

Läs vidare