En attitydfråga

Många anser att integrationen har misslyckats. Invandrare i Sverige deltar inte bara i mindre utsträckning på arbetsmarknaden och har lägre lönenivåer, de är också mindre delaktiga i den politiska debatten, bor i mindre välmående områden och har mer hälsoproblem än den infödda befolkningen. Det finns ingen enkel förklaring till denna situation, men vi kan urskilja ett antal faktorer som forskning har visat påverkar integrationen. Medan sådana nationella institutioner som välfärdsstaten påverkar människors erfarenhet i alla länder, fungerar de för invandrare som förbindelselänken för att orientera sig i ett nytt land. Att lära känna och anpassa sig till nya lagar, föreskrifter och byråkratiska regelverk är viktigt för vardagslivet, eftersom dessa faktorer i sista hand bestämmer invandrares...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare