Europas vånda och kriser

De var båda, på en och samma gång, specialister inom sina ämnesområden, men besatt därutöver en bred bildning, som satte dem i stånd att diskutera ämnen och problem långt utanför sitt ämnes gränser.

De var också typiska intellektuella i det att de var utpräglade betraktare, till och med distanserade om än ovanligt engagerade iakttagare av det samhälle och den värld i vilken de levde och verkade. Efter dem har det knappast stigit fram någon som kunnat axla deras mantel. Vår egen tid saknar förvisso varken män eller kvinnor som mer än gärna torgför åsikter och hållningar. De befolkar våra tv-soffor, våra tidningars debattsidor och översvämmar våra sociala medier. De som trängs inom dessa opinionsbildande fållor kan vara nog så engagerade, men ofta saknar de den solid...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Håkan Arvidsson

Historiker och författare.

Läs vidare