Finansiärer vill styra forskningen

Begreppet tankesmedja är töjbart. Vissa håller hårt på oberoendet, andra är renodlat ideologiska. Vissa samarbetar gärna med staten, andra skyr den. Vissa är nischade, andra generella. Vissa låter forskning och fakta tala, hos andra är idéer och principer avgörande.
Även om lobbyister arbetar för särintressen och gräsrotsorganisationer bygger sin verksamhet på medlemsaktivism är skillnaden gentemot tankesmedjor diffus. Det politiska och ekonomiska oberoendet och forskningsanknytningen, de två faktorerna som utgör deras särställning, är långtifrån självklara demarkationslinjer.

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Mats Wiklund

Redaktör i Axess.

Läs vidare