Förvillad av den goda viljan

Kunskap är makt, brukar man citera från Bacon. Makt korrumperar, brukar man citera från lord Acton. Lägger man samman de båda bevingade orden kommer man fram till att kunskap korrumperar. Är det sant? Åtminstone är det sant att det existerar både missbruk av kunskap och korrumperad kunskap. Och det är sant att det existerar pseudovetenskap, det vill säga sådant som utger sig för att vara vetenskap för att ge legitimitet åt en politisk eller religiös eller medicinsk dagordning av det ena eller andra slaget, en dagordning som annars inte skulle kunna göra anspråk på ”objektivitet”. Här ska jag inte gå närmare in på pseudovetenskapen av idag. Tvärtom ska det handla om pseudovetenskapens rötter, rikt förgrenade som de är i ett fjärran förflutet. Ibland är det bara i efterhand möjligt att s...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Svante Nordin

Professor emeritus i idé- och lärdomshistoria.

Läs vidare