Från aristokratvälde till arvkungadöme

Från att ha varit toppstyrt av ett fåtal adelssläkter utvecklades samhället och en ny era där den politiska ordningen dominerades av att kungen tog vid. Om denna tid av statsbildning samt om krigets och militärens roll i omvandlingen har historikern Martin Neuding Skoog skrivit i den initierade och viktiga avhandlingen I rikets tjänst. Krig, stat och samhälle i Sverige 1450–1550 (Bokförlaget Augusti, 2018).

För första gången ges en samlad bild av hur de militära institutionerna växte fram, fungerade och förändrades 1450–1550. Under den här tiden utgjorde samhällets militära resurser av frälsemän (det vi kallar adel), biskopar, borgare i form av expeditionskårer från städerna och bondeuppbåd. Till detta militära kapital kan även läggas regenternas krigarföljen samt alla värvade f...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Bo Eriksson

Docent i historia och redaktör för Historisk tidskrift.

Läs vidare