Genestetiken

Det är förvisso inte helt klart vad som avses med att någonting är en kulturell konstruktion. Utifrån den mjuka tolkningen innebär det att vi rekapitulerar vissa kulturellt betingade föreställningar från generation till generation. Dessa fördomar gör att vår bild av till exempel könen rymmer föreställningar som är kulturspecifika.

Enligt den hårda tolkningen antas däremot påvisandet av ett antal kulturspecifika föreställningar bevisa att fenomenet som sådant inte existerar. Inte sällan förutsätter man då att ett fenomen inte existerat innan man i västerlandet börjar föra teoretiska och filosofi ska diskussioner om fenomenet ifråga. I det här numret av Axess skriver vi om konst; och just konst har – liksom könsskillnader – visat sig vara ett tacksamt begrepp för konstruktivisterna att...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare