Impulskontroll

Ett säreget exempel på denna litterära form finner vi i en nyutkommen bok av den amerikanske psykoterapeuten Donald Robertson, som anser sig ha funnit en behändig verktygslåda fylld av psykologiska tekniker i den stoiska filosofin. I How to Think Like a Roman Emperor förenas betraktelser över stoicismens lärdomar med en skildring av kejsaren Marcus Aurelius liv och livsåskådning – allt inramat i en sällsam självhjälpslitterär form.

Stoicismen, som växte fram i hellenismens Grekland, var aldrig menad att vara en renodlat kontemplativ verksamhet. Till skillnad från den i de tidiga stoikernas tycke något torftiga, akademiska form av filosoferande som bedrevs inom Platons akademi, var den stoiska filosofin avsedd för praktisk verksamhet. Hos stoikerna, liksom hos Sokrates före dem, tog filosofin sig uttryck som en livsstil, ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Johannes Rex

Skribent och fil kand i filosofi.

Läs vidare